2020-11-24

Nya hjälpfilmer i FAR Online

Idag har vi publicerat tre nya hjälpfilmer om FAR Online som komplement till dem som redan fanns.

Det innebär att vi nu har sex stycken en till två minuter långa filmer på temana

  • Söka
  • Bokmärka
  • Anteckna
  • Markera
  • Skriva ut/Skapa pdf
  • Rättserien

Filmerna går bra att se både med och utan ljud påslaget.

Du hittar alltid filmerna under Hjälp i högermenyn. Vill du ha ytterligare råd om hur du kan bli bättre på att använda FAR Online så är vår chatt nere till höger på sidan öppen under kontorstid. I chatten försöker vi hjälpa dig med hur du använder FAR Online, dock inte med frågor kring hur sakinnehållet ska tolkas.

Gå till filmerna
Film

Söka

Det snabbaste sättet att hitta rätt i FAR Online är ofta att söka.
 
Se filmen och få tips om hur man söker effektivt – med bl.a. förkortningar och filtrering.
Se filmen
Film

Bokmärka

Du kan bokmärka dokument för att snabbt komma åt dem vid ett senare tillfälle.

Se filmen för att ta reda på hur du gör.

Se filmen
Film

Anteckna

Du kan göra egna anteckningar i regelverk och artiklar i FAR Online.

Se filmen för att ta reda på hur du gör.

Se filmen
Film

Markera

Du kan markera texten i FAR Online på samma vis som du gör överstrykningar i en bok.

Se filmen för att ta reda på hur du gör.

Se filmen
Film

Skriva ut/Skapa pdf

Du kan själv skapa pdf:er av alla dokument i FAR Online som du sedan kan spara ner till din dator eller skriva ut. 

Se filmen för att ta reda på hur du gör.

Se filmen
Film

Rättserien

Ett snabbt svar kan vara antingen den bästa vägen in till mer kunskap eller tillräckligt i sig självt. Ibland kanske det rent av räcker att få bekräftat det man redan vet.
 
Med Rättserien får du de snabba svaren. Se filmen om hur du får snabbast kommer åt det just du behöver.
Se filmen