2020-01-31

Hela sista resan är personbefordran

Skatterättsnämnden har i ett förhandsavgörande slagit fast att bärhjälp vid kisttransport omfattas av den reducerade momssatsen för persontransport om 6 %.

Bolaget tillhandahöll kisttransport med bil, och tog vid behov in extra bärhjälp för transport av kistor. Frågan var om anlitande av extra bärhjälp i samband med transport av kista omfattades av den reducerade skattesatsen.

Skatterättsnämnden fann att anlitande av extra bärhjälp för kisttransport är ett sätt att på bästa sätt åtnjuta den huvudsakliga tjänsten. Extra bärhjälp ska därför ses som underordnad till den huvudsakliga tjänsten, vilken omfattas att den lägre momssatsen om 6 %. Även bokningsavgift och andra administrativa kostnader ska ingå i beskattningsunderlaget för tillhandahållandet.

Här kan du läsa Skatterättsnämndens förhandsbesked i dess helhet