2020-01-31

Överföring av varor till ett avropslager

Vid årsskiftet trädde nya förenklade EU-regler om avropslager i kraft. Med anledning av det har Skatteverket kommit med ett ställningstagande om när de nya förenklingsreglerna är tillämpliga. De nya reglerna innebär att den som har avropslager i ett annat EU-land inte behöver vara registrerad till moms i det landet under vissa förutsättningar.

För att använda de nya förenklingsreglerna krävs att vissa förutsättningar är uppfyllda. Både säljaren och köparen ska vara beskattningsbara personer.

De nya reglerna gäller både för överföring från Sverige till ett avropslager i ett annat land och för överföring från ett annat land till ett avropslager i Sverige. De nya reglerna är inte tillämpliga för de som redan har ett fast etableringsställe eller ett etablerat säte i det land dit varorna transporteras.

För att överföringen inte ska jämställas med en omsättning krävs att den som överför en vara vid tillfället för överföringen vet vem som är köpare och känner till dennes momsregistreringsnummer. De nya reglerna är tillämpliga även om det finns flera olika köpare, så länge det innan varorna överförs är känt vilka de olika köparna av respektive vara är.

Säljaren ska redovisa överföringen av varorna i en periodisk sammanställning.

De överförda varorna får inte ligga kvar på lagret i mer än tolv månader efter ankomst.

Köpare och säljare måste föra register över överförda varor. Säljaren ska föra register över vilka varor som har överförts till lagret och köparen ska föra register över vilka varor som har inkommit till lagret. Registret ska även innehålla uppgifter om bland annat varornas värde, mängd, datum när varorna skickades eller ankom till lagret samt överförarens och mottagarens momsregistreringsnummer.

Läs Skatteverkets ställningstagande i dess helhet här