2020-02-18

Uppdaterade etikregler från FAR

FAR:s etikregler är nu uppdaterade och finns att läsa här i FAR Online.

Reglerna är uppdaterade med anledning av lagändringar och praxis. Bland annat har EtikR 3 Skattetjänster anpassats till kommande lagändring från 1 juli och EtikR 4 Vidareutbildning har omstrukturerats. Utöver det är många ändringar av förtydligandekaraktär.

Du hittar FAR:s etikregler här