2020-01-24

Uppdaterade revisionsrekommendationer

Ett antal av FAR:s rekommendationer och uttalanden på revisionssidan har uppdaterats till i år. Uppdateringarna utgår bland annat från EU:s prospektförordning och de nya reglerna om redovisning av ersättning till ledande befattningshavare.

Bland ändringarna i sak kan nämnas:

  • RevR 5 har delvis skrivits om och strukturerats om till följd av ikraftträdandet av EU:s prospektförordning.
  • Beskrivning av antaganden om fortsatt drift vid redovisning enligt bokföringslagen i RevR 700.
  • Striktare skrivningar om revisioner av företag av allmänt intresse i bl.a. RevR 11.
  • Nya regler om granskning av ersättningen till ledande befattningshavare i RevR 8.
  • Förtydligande om reglerna för förvaltningsrevision och dialog med FI i RevR 100.
  • RevR 7 har dragits tillbaka.

Respektive rekommendation och uttalande har under rubriken Bilagor i övre vänstra hörnet på respektive sida wordfiler med såväl jämförelsedokument som mallar för de exempel som finns i rekommendationen. Även dessa är uppdaterade.

Du hittar FAR:s rekommendationer och uttalanden i revisionsfrågor här.