2020-03-13

Årlig studie av rörelseförvärv enligt IFRS 3

– nu med historisk jämförelse

Björn Gauffin, senior advisor vid Kanton AB, och Sven-Arne Nilsson, redovisningsspecialist vid Deloitte och adjungerad professor vid Linköpings universitet, har årligen studerat noterade företags helårsrapporter med fokus på hur de förvärvande företagen hanterar immateriella tillgångar.

När noterade företags helårsrapporter för fjortonde året upprättats enligt IFRS följer artikelförfattarna även upp sina studier från de föregående 13 åren med en jämförande studie. För fjärde året studeras även redovisningen av goodwill, med fokus på nedskrivningar.

Läs artikeln i dess helhet här.
Film

Sökning

Det snabbaste sättet att hitta rätt i FAR Online är ofta att söka.
 
Se filmen och få tips om hur man söker effektivt - med bl.a. förkortningar och filtrering.
Se filmen