2020-04-01

Anstånd med deklarationer och övriga skatter

Skatteverket har gått ut med vissa förtydliganden om hur man kan komma att behandla anståndsansökningar nu i coronatider.

Avseende inlämning av deklarationer har inte Skatteverket gått ut med beviljande av anstånd, men myndigheten är medveten om att det kan vara svårt att få in deklarationer i tid och uppmanar företag att lämna deklarationer så snart det är möjligt. Om det skulle bli aktuellt med förseningsavgift kommer Skatteverket ge företag möjlighet att lämna synpunkter före beslut fattas.

För andra typer av skatter än arbetsgivaravgifter och moms kan företag ansöka om anstånd för ett skattebelopp, exempelvis punktskatt för en period. Anstånd medges i normalfallet med 1 till 2 månader. Dessa anstånd beviljas då utifrån normala regler, inte specialregler till följd av coronakrisen.

För byråanstånd för inkomstdeklarationer gäller nu samma datum för deklarationer som lämnas på papper och elektroniskt, det vill säga den 15 juni 2020.

Läs mer på Skatteverkets hemsida.