2020-03-31

Höjt uppskovstak vid bostadsförsäljning

Taket för uppskov med kapitalvinstbeskattning vid försäljning av privatbostad är tillfälligt slopat. När taket därefter återinförs föreslår regeringen att det ska höjas till tre miljoner kr.

Det tillfälliga slopandet av taket för kapitalvinstbeskattning vid försäljning av privatbostad gäller för avyttringar som sker mellan 21 juni 2016 och 30 juni 2020. Taket återinförs för bostadsförsäljningar som sker efter den 30 juni 2020, och höjs enligt regeringens förslag från den tidigare nivån på 1.450.000 kr till 3.000.000 kr. Precis som tidigare gäller att uppskovsbeloppet ska kvoteras i relation till säljarens ägarandel av bostaden.

Läs propositionen här.