2020-03-31

Utgift för negativ ränta på banktillgodohavande utgör inte en ränteutgift

Skatteverket har i ett ställningstagande förtydligat reglerna om negativ ränta på banktillgodohavande. Negativ ränta är inte en sådan ränteutgift som omfattas av reglerna i 24 kap. IL.

Med ränteutgift enligt 24 kap. IL avses lånekostnad enligt definitionen i OECDs rekommendation mot BEPS (the OECD/G20 Base Erosion Profit Shifting) av ränta och utgifter för ränta. Med ränteutgift avses ränta och andra utgifter i samband med anskaffande av främmande kapital. Även andra jämförbara utgifter som påverkar eller ändrar storleken på utgifter för anskaffande av kapital utgör ränta.

Ett tillgodohavande på ett bankkonto är inte ett sätt att anskaffa främmande kapital. Ett företag som har ett tillgodohavande på ett bankkonto har en fordran mot banken. Den ränta företaget får betala är en utgift för att låna ut pengar till banken. Den kostnaden ska därför inte räknas som en ränteutgift enligt 24 kap IL.

Läs Skatteverkets ställningstagande i dess helhet här