2020-05-04

De regler du behöver om insolvens

I FAR Online har vi samlat de regler du behöver om ett företag hamnar på obestånd på ett och samma ställe.

Under Insolvens hittar du regler om bland annat kontrollbalansräkning, rekonstruktion, konkurs, inteckning och skuldsanering. Det finns även regler om arbetsrätt och lönegaranti och såväl svenska som internationella regler inom insolvensområdet.

I Rättserien hittar du mer information om bland annat insolvens, rekonstruktion och konkurs och det finns även artiklar om insolvens i Skattenytt.

Här hittar du regler om insolvens
Funktioner

Sök med filtrering

Utöver sökord är det bra att även använda filtreringen för att hitta rätt. Säkerligen vet du om det är en regel eller en tidningarartikel du är ute efter, liksom om det gäller redovisning eller skatt. Kanske vet du även vem som står bakom materialet du söker.

Tycker du att du ofta får väldigt många träffar när du söker? Använd filteringen och begränsa sökresutatet. Med ett par klick kan du ofta få ner träffarna från flera hundra till ett tiotal.