2020-05-04

RI: Tre varningar med sanktionsavgift och åtta andra ärenden

Revisorsinspektionen har vid sitt senaste sammanträde i tillsynsnämnden avgjort elva tillsynsärenden. Tre ärenden resulterade i varning med sanktionsavgift, fem i vanliga varningar och tre i erinringar för den granskade revisorn.

Samtliga varningar med sanktionsavgift rörde ärenden gällande revisorns skötsel av egna skatte- och avgiftsbetalningar; i ett fall i kombination med andra saker som låg revisorn till last.

Såväl varningarna utan sanktionsavgift som erinringarna är av varierande karaktär. Dokumentationsskyldigheten är som vanligt förekommande, men också sådant som revisorns handlingsplikt vid näringsförbud för vd:n i det granskade bolaget och jäv vid kombiuppdrag respektive sidoverksamhet.

FAR har ännu inte kommenterat något av ärendena. När så sker publiceras förstås även dessa kommentarer här i FAR Online.

Du hittar RI:s avgöranden här.
Funktioner

Bokmärken

Vill du snabbt och enkelt komma åt enskilda dokument på FAR Online? Använd bokmärkesfunktionen!

Det du använder ofta är vi säkra på att du hittar till ändå, men den där tidningsartikeln som var så bra, eller lagen du bara tittar i ibland. Bokmärk dem så blir det lättare nästa gång.