2020-05-18

Förtydliganden i RedU 6

Beskrivningen av normalintervallet för konsolideringsnivån i punkt 3.2 i RedU 6 Pensionsförsäkring i Alecta har skrivits om och preciserats.

Intervallet är nu skrivet som att konsolideringsnivån normalt bör tillåtas variera mellan 125 och 175 %. Utöver dettas har en skrivning också tagits in om att när konsolideringsnivån överstiger 150 % så kan premiereduktioner införas. Detta var tidigare inte definierat som en viss nivå, utan ordet ”hög” användes.

De nya reglerna gäller från den 1 juni.

Här hittar du RedU 6
Funktioner

Sök med filtrering

Utöver sökord är det bra att även använda filtreringen för att hitta rätt. Säkerligen vet du om det är en regel eller en tidningarartikel du är ute efter, liksom om det gäller redovisning eller skatt. Kanske vet du även vem som står bakom materialet du söker.

Tycker du att du ofta får väldigt många träffar när du söker? Använd filteringen och begränsa sökresutatet. Med ett par klick kan du ofta få ner träffarna från flera hundra till ett tiotal.