2020-05-18

Utmaningar rörande kvalificerade personaloptioner

I senaste numret av Skattenytt har skatterådgivarna Michal Herink och Ajdin Hadzic från PwC skrivit en artikel om hur regelverket fungerar och vilka utmaningar som finns rörande kvalificerade personaloptioner.

Författarna inleder med att beskriva bakgrunden till och hur reglerna för personaloptioner är utformade. De går även igenom Skatteverkets och Skatterättsnämndens syn på hur reglerna ska tolkas.

Genom egna erfarenheter beskriver författarna vilka utmaningar reglernas utformning medför. Författarna menar bland annat att rörelsekraven bör definieras tydligare, för att det ska bli tydligare vilka företag som inte kan använda sig av reglerna. Det finns även en svårighet för den anställda med nuvarande utformning av reglerna att säkra sitt framtida förvärv av aktier. Författarna anser också att det borde finnas specialregler för redovisning av personaloptioner.

Här kan du läsa hela artikeln i Skattenytt
Funktioner

Anteckna och markera

Det som är svårt kan man behöva läsa flera gånger. Eller behöva hitta tillbaka till nästa gång man ställs inför samma problem.

Självklart ska det vara lika enkelt att anteckna på webben som i en bok – eller lättare. För det finns förstås oändligt många fler möjliheter att hitta tillbaka till sina anteckningar digitalt. Och där en bok blir gammal lever det digitala kvar. Vi sparar dina anteckningar även om texten bakom ändrats. För så vill man ju ha det, vare sig man tänkt på det eller inte.