2020-05-18

Uttags- och utdelningsbeskattning vid underprisöverlåtelser i internationella oäkta koncerner

I senaste numret av Skattenytt har Jesper Johansson, som är jur. dr i finansrätt och verksam vid Handelshögskolan i Stockholm skrivit en artikel om uttags- och utdelningsbeskattning vid underprisöverlåtelser i internationella oäkta koncerner.

Artikeln behandlar till en början rättsutvecklingen på området och rådande rättsläge för olika fall av underprisöverlåtelser mellan svenska bolag samt underprisöverlåtelser från svenska till utländska bolag och från utländska till svenska bolag.

Författaren konstaterar bland annat att bolag och ägare beskattas olika vid underprisöverlåtelse i en oäkta koncern, beroende på om det handlar om inhemska bolag eller en internationell oäkta koncern. Vidare konstateras att reglerna troligtvis strider mot etableringsfriheten och därför borde ändras.

Avslutningsvis kommer författaren med en rad förslag på vilka områden som lagstiftaren borde göra ändringar på för att rätta till de problem som författaren belyser i artikeln.

Här kan du läsa hela artikeln i Skattenytt
Funktioner

Sök med filtrering

Utöver sökord är det bra att även använda filtreringen för att hitta rätt. Säkerligen vet du om det är en regel eller en tidningarartikel du är ute efter, liksom om det gäller redovisning eller skatt. Kanske vet du även vem som står bakom materialet du söker.

Tycker du att du ofta får väldigt många träffar när du söker? Använd filteringen och begränsa sökresutatet. Med ett par klick kan du ofta få ner träffarna från flera hundra till ett tiotal.