2020-05-18

Ytterligare åtgärder för att underlätta genomförandet av stämmor

Genom komplettering av lagen om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor införs nu en tillfällig möjlighet för aktiebolag och ekonomiska föreningar att genomföra stämmor helt utan fysiskt deltagande.

Stämman kan hållas antingen genom elektronisk uppkoppling i kombination med poströstning, eller genom att aktieägarna eller medlemmarna deltar endast genom poströstning. Används enbart poströstning, ska aktieägarna eller medlemmarna även kunna tillvarata sina övriga rättigheter per post.

Precis som övriga delar av lagen har de nya bestämmelserna sin grund i spridningen av det virus som orsakar sjukdomen covid-19 och syftar till att möjliggöra genomförandet av stämmor utan hälsorisker för deltagare och andra.

Reglerna trädde i kraft den 18 maj. Lagen upphör att gälla vid utgången av 2020.

Lagen om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av stämmor
Funktioner

Anteckna och markera

Det som är svårt kan man behöva läsa flera gånger. Eller behöva hitta tillbaka till nästa gång man ställs inför samma problem.

Självklart ska det vara lika enkelt att anteckna på webben som i en bok – eller lättare. För det finns förstås oändligt många fler möjliheter att hitta tillbaka till sina anteckningar digitalt. Och där en bok blir gammal lever det digitala kvar. Vi sparar dina anteckningar även om texten bakom ändrats. För så vill man ju ha det, vare sig man tänkt på det eller inte.