2020-06-22

FAR: RI har satt en praxis om nivån på vissa sanktionsavgifter

FAR har nu publicerat sina kommentarer till RIs disciplinärenden från april. Bland dessa märks, som vi skrev om redan när RI publicerade sina beslut, tre ärenden om egna skatte- och avgiftsbetalningar.

FAR konstaterar i sina kommentarer att RI nu satt en praxis för nivån på den sanktionsavgift RI utmäter i dylika fall, 25.000 kr. Nivån har dock i ett av de kommenterade fallen satts ned på grund av revisorns finansiella ställning, så även om det finns en normalnivå gäller den inte i alla fall.

FAR har även kommenterat de andra ärendena från aktuellt beslutsdatum, och du hittar alla nio kommentarerna nedan.

FARs kommentarer till RIs aprilärenden
Film

Sökning

Det snabbaste sättet att hitta rätt i FAR Online är ofta att söka.
 
Se filmen och få tips om hur man söker effektivt - med bl.a. förkortningar och filtrering.
Se filmen