2020-06-22

Nya lagen om rapporteringspliktiga arrangemang är här

Informationsplikten för skatterådgivare avseende rapporteringspliktiga arrangemang har nu blivit lag. Reglerna träder i kraft den 1 juli.

Den nya lagen, som är tänkt att motverka aggressiv skatteplanering, genomför EU-direktivet DAC 6 i svensk rätt. Direktivet innebär att det införs gemensamma EU-regler om upplysningsskyldighet avseende rapporteringspliktiga arrangemang och automatiskt utbyte av upplysningar om dessa mellan medlemsstaterna och till EU-kommissionen. Det är främst rådgivare som träffas av reglerna, även om den som använder ett rapporteringspliktigt arrangemang under vissa förutsättningar också kan bli rapporteringsskyldig. De arrangemang som blir rapporteringspliktiga ska vara gränsöverskridande och uppvisa minst ett av ett antal specifika kännetecken som kan tyda på skatteflykt.

De nya reglerna har även lett till vissa ändringar i skatteförfarandelagen, bl.a. har två nya kapitel om uppgifter om rapporteringspliktiga arrangemang samt om rapporteringsavgift införts.

FAR har anpassat sina allmänna villkor för rådgivningstjänster med anledning av de nya reglerna.

Lag (2020:434) om rapporteringspliktiga arrangemang
Funktioner

Bokmärken

Vill du snabbt och enkelt komma åt enskilda dokument på FAR Online? Använd bokmärkesfunktionen!

Det du använder ofta är vi säkra på att du hittar till ändå, men den där tidningsartikeln som var så bra, eller lagen du bara tittar i ibland. Bokmärk dem så blir det lättare nästa gång.