2020-06-22

RI – jävsbrott ledde till indragen auktorisation och andra nya disciplinärenden

RI har publicerat fyra nya disciplinbeslut efter sitt junimöte, bland dem ett om upphävande av den granskade revisorns auktorisation.

Bland besluten finns utöver upphävandet två varningar och en erinran.

Upphävandet baserades på att revisorn bedömdes vara jävig i förhållande till flertalet av sina klienter då han bland annat upprättat årsredovisningar åt dem.

Varningarna gällde en revisor som hade sitt uppdrag för länge i ett företag av allmänt intresse och en revisor som utfört bristande granskningar. Erinran å sin sida gällde en felaktigt daterad revisionsberättelse.

Du hittar RIs senaste avgöranden här
Funktioner

Sök med filtrering

Utöver sökord är det bra att även använda filtreringen för att hitta rätt. Säkerligen vet du om det är en regel eller en tidningarartikel du är ute efter, liksom om det gäller redovisning eller skatt. Kanske vet du även vem som står bakom materialet du söker.

Tycker du att du ofta får väldigt många träffar när du söker? Använd filteringen och begränsa sökresutatet. Med ett par klick kan du ofta få ner träffarna från flera hundra till ett tiotal.