2020-06-22

Taxiresor förmånsbeskattas som kollektivtrafik

Skatteverket har i ett ställningstagande redogjort för hur taxiresor ska förmånsbeskattas under den pågående pandemin. Resor med taxi ska för den anställda förmånsbeskattas till ett värde motsvarade samma resa med kollektivtrafik.

Frågan som uppkommit är hur anställda som under den pågående pandemin får åka taxi mellan hemmet och arbetet där resan bekostas av arbetsgivaren ska beskattas. En sådan resa ska i normalfallet förmånsbeskattas till det värde den anställde själv hade fått betala för resan.

Skatteverket anser att taxiresor i syfte att undvika smittspridning ska förmånsbeskattas till värdet av en motsvarande resa med kollektivtrafik. Detta med anledning av att ansvarig myndighets rekommendation är att resor med kollektivtrafik i möjligaste mån ska undvikas. Ställningstagandet gäller inte för de resor där möjlighet till kollektivtrafik saknas, och där den anställda i vanliga fall använder exempelvis förmånsbil eller egen bil.

Här kan du läsa Skatteverkets ställningstagande i dess helhet
Film

Skriva ut/Skapa pdf

Du kan själv skapa pdf:er av alla dokument i FAR Online som du sedan kan spara ner till din dator eller skriva ut. 

Se filmen för att ta reda på hur du gör.

Se filmen