2020-09-04

Momsbefrielse för vissa corona-gåvor

Skatteverket har med anledning av coronaviruset kommit med ett nytt ställningstagande gällande tillfällig befrielse från betalningsskyldighet av moms för gåvor av viss skyddsmateriel till bl.a. sjukvården.

Beslutet aktiverar en undantagsbestämmelse om att kunna ge befrielse från att betala moms enligt skatteförfarandelagens 60 kap. 1 §.

Skatteverket har därmed beslutat att befrielse kan medges från betalningsskyldighet enligt skatteförfarandelagens 60 kap. 1 §, för uttagsbeskattning av mervärdesskatt som skett till följd av att skyddsutrustning, handsprit och material för provtagning skänkts för att bistå under den akuta kris som spridningen av coronaviruset medfört för människors liv och hälsa. I ställningstagandet exemplifieras vidare under vilka förutsättningar som en befrielse kan komma ifråga. Skatteverket kommer att göra en förnyad bedömning av situationen nu under september, ställningstagandet är således tillämpbart på varor som skänkts från och med mars till och med september 2020.

Läs Skatteverkets ställningstagande i dess helhet här
Film

Söka

Det snabbaste sättet att hitta rätt i FAR Online är ofta att söka.
 
Se filmen och få tips om hur man söker effektivt – med bl.a. förkortningar och filtrering.
Se filmen