2020-09-04

Nya HFD-domar utökar friskvårdsbidragets räckvidd

Skatteverket har med anledning av två domar från Högsta förvaltningsdomstolen under sommaren kommit med ett nytt ställningstagande om friskvårdsbidrag.

Det nya ställningstagandet är ett komplement till Skatteverkets tidigare ställningstaganden Motion och annan friskvård i olika former samt Motions- och friskvårdsförmåner via internettjänster. De två nya domarna från Högsta förvaltningsdomstolen innebär att friskvårdsbidraget kan användas för kostnader som den anställda haft för aktiviteter som mer har karaktär av hobby- eller fritidsaktiviteter, så länge dessa aktiviteter innehåller moment av motion. I domarna slogs fast att friskvårdsbidraget kan användas för att delta i en fortsättningskurs i hästkörning samt för att bekosta träning i fält- och westernskytte, med ett värde om 3 000 respektive 2 000 kr.

Läs Skatteverkets ställningstagande i dess helhet här
Film

Skriva ut/Skapa pdf

Du kan själv skapa pdf:er av alla dokument i FAR Online som du sedan kan spara ner till din dator eller skriva ut. 

Se filmen för att ta reda på hur du gör.

Se filmen