2020-09-21

Aktuell praxis på mervärdesskatteområdet

Mattias Fri och Ulrika Grefberg, skattejurister vid Svalner Skatt & Transaktion, redogör för ny praxis inom mervärdesskatteområdet.

Två nya avgöranden från Högsta förvaltningsdomstolen och fem från EU-domstolen gås igenom. Avgörandena gäller:

  • Fråga om tjänst avseende programledare ska beskattas som upplåtelse av upphovsrätt
  • Fråga om peer-to-peer lending utgör momsfri kreditförmedling
  • Fråga om en skyldighet att vara registrerad till moms påverkar rätten till återbetalning
  • Fråga om ett dotterbolag skapar en fast etablering för ett bolag etablerat utanför EU
  • Fråga om en justering av ingående moms förutsätter mottagande av korrekt kreditfaktura
  • Fråga om tillhandahållande av datacentertjänst är en undantagen fastighetstjänst
  • Fråga om ersättning erhållen vid förtida uppsägning var ersättning för tillhandahållen tjänst
Läs artikeln i sin helhet i SkatteNytt nr 10 s. 711
Funktioner

Sök med filtrering

Utöver sökord är det bra att även använda filtreringen för att hitta rätt. Säkerligen vet du om det är en regel eller en tidningarartikel du är ute efter, liksom om det gäller redovisning eller skatt. Kanske vet du även vem som står bakom materialet du söker.

Tycker du att du ofta får väldigt många träffar när du söker? Använd filteringen och begränsa sökresutatet. Med ett par klick kan du ofta få ner träffarna från flera hundra till ett tiotal.