2020-09-21

Budgetpropositionen för 2021

I 2021 års budgetproposition som offentliggjordes den 21 september föreslår regeringen omfattande finanspolitiska stimulanser med reformer på drygt 105 miljarder kronor 2021 och drygt 85 miljarder 2022.

Här följer ett urval av regeringens förslag:

  • -Inkomstskatten sänks under 2021 för alla med som mest 1.500 kronor per år. För att få skattesänkningen på 1.500 kronor måste man ha en årsinkomst på minst 240.000 kronor.
  • -En skattereduktion som kompensation för ökade utgifter under pandemin införs. Skattereduktionen är direkt riktad till personer med en månadsinkomst som ligger under 50.000 kronor.
  • -Taket för rut-avdraget höjs från 50.000 till 75.000 kronor per år.
  • -En statlig grön kreditgaranti på 50 miljarder kronor införs under de tre kommande åren för att möjliggöra större industriinvesteringar för minskade utsläpp. Ett grönt avdrag införs för installation av solceller, energilagring och laddningspunkter.
  • -En skattereduktion som minskar företagens kostnader för tidigarelagda investeringar införs för att stimulera nya jobb.
  • -Arbetsgivaravgifterna för unga sänks under två år. Nedsättningen av arbetsgivaravgifterna för den först anställda utvidgas.

Du kan alltid hitta såväl den senaste som äldre budgetpropositioner i FAR Online.

Budgetpropositionen för 2021
Funktioner

Nyhetsbrev

Två gånger i månaden får du nyhetsbrev med aktuell och intressant information om nya eller ändrade regler, och ibland med saker som är särskilt aktuella just nu, eller ett användartips.

Du hittar också texterna från nyhetsbrevet på startsidan, om du hellre läser dem när du är inne i FAR Online.