2020-09-21

Uttagsbeskattning av tjänster

Professor Robert Påhlsson vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet har undersökt såväl privata som koncerninterna tjänsteuttag och i vad mån de kan undvika beskattning.

Författaren menar att uttag av tjänster är mindre tydligt reglerat i lagen än motsvarande uttag av varor. Han menar också att dagens administrativa praxis skiljer sig från vad man skulle tro om man bara läste lagens bokstav, och att det finns både etiska och praktiska skäl för detta.

Läs artikeln i sin helhet i SkatteNytt nr 7 s. 501
Funktioner

Anteckna och markera

Det som är svårt kan man behöva läsa flera gånger. Eller behöva hitta tillbaka till nästa gång man ställs inför samma problem.

Självklart ska det vara lika enkelt att anteckna på webben som i en bok – eller lättare. För det finns förstås oändligt många fler möjliheter att hitta tillbaka till sina anteckningar digitalt. Och där en bok blir gammal lever det digitala kvar. Vi sparar dina anteckningar även om texten bakom ändrats. För så vill man ju ha det, vare sig man tänkt på det eller inte.