2020-10-07

Avdragsrätt för moms i samband med miljöinvesteringar för förbättrad vattenkvalitet

Skatteverket har i ett nytt ställningstagande redogjort för sin syn på avdragsrätt för ingående skatt på kostnader i samband med miljöinvesteringar i form av förbättrad vattenkvalitet i sjöar, vattendrag och hav.

Skatteverkets bedömning innebär i korthet att det finns en rätt till avdrag för ingående skatt på kostnaderna i samband med en miljöinvestering om det kan visas att denna är nödvändig för den ekonomiska verksamheten eller om det finns en påtaglig nytta för verksamheten.

Läs Skatteverkets ställningstagande i dess helhet här
Funktioner

Bokmärken

Vill du snabbt och enkelt komma åt enskilda dokument på FAR Online? Använd bokmärkesfunktionen!

Det du använder ofta är vi säkra på att du hittar till ändå, men den där tidningsartikeln som var så bra, eller lagen du bara tittar i ibland. Bokmärk dem så blir det lättare nästa gång.