2020-10-19

Redovisning av omställningsstöd

I senaste numret av Balans fördjupning skriver Eva Törning och Johan Roempke (FARs operativa grupp för finansiell rapportering) om hur omställningsstödet ska redovisas.

Omställningsstödet syftar till att täcka en del av vissa fasta kostnader. Hittills har regeringen fattat beslut om att stöd får ges för mars och april respektive maj till juli 2020. Frågeställningar som behandlas i artikeln är när omställningsstödet ska redovisas och hur det ska klassificeras, mot bakgrund av att regelverken i IFRS/RFR 2 respektive K2/K3 ställer olika krav för när och hur redovisning ska ske. Artikeln skrevs före beslutet om stöd för perioden maj till juli publicerades.

Läs artikeln i sin helhet i Balans fördjupning nr 3

Läs även

Funktioner

Anteckna och markera

Det som är svårt kan man behöva läsa flera gånger. Eller behöva hitta tillbaka till nästa gång man ställs inför samma problem.

Självklart ska det vara lika enkelt att anteckna på webben som i en bok – eller lättare. För det finns förstås oändligt många fler möjliheter att hitta tillbaka till sina anteckningar digitalt. Och där en bok blir gammal lever det digitala kvar. Vi sparar dina anteckningar även om texten bakom ändrats. För så vill man ju ha det, vare sig man tänkt på det eller inte.