2020-10-19

RI: Dispens från 70 %-regeln medgavs – men bara för innevarande år

Ett revisionsbolag har som vald revisor i ett börsbolag begärt dispens från regeln att rådgivning åt en revisionskund max får vara 70 % av revisionsarvodet.

Revisionsbolaget ansökte om dispens för både 2020 och 2021. För 2020 anfördes att en sen förfrågan om att utställa ett comfort letter gjorde att rådgivningsdelen av uppdraget skulle komma att överstiga gränsvärdet. Bolaget har utan närmare specifikation bedömt att motsvarande arbete kommer behöva göras även 2021 till följd av EUs coronastödprogram.

RI gav bolaget dispens för 2020 men inte för 2021. Motiveringen av avslaget är kort och det konstateras att det ”inte framkommit sådana oförutsedda omständigheter eller andra särskilda skäl” att en dispens kunde ges.

Du hittar dispensbeslutet i sin helhet här
Funktioner

Bokmärken

Vill du snabbt och enkelt komma åt enskilda dokument på FAR Online? Använd bokmärkesfunktionen!

Det du använder ofta är vi säkra på att du hittar till ändå, men den där tidningsartikeln som var så bra, eller lagen du bara tittar i ibland. Bokmärk dem så blir det lättare nästa gång.