2020-11-16

FAR: Förutsättningarna att meddelas dispens från 70 %-regeln begränsade

FAR har nu publicerat sina kommentarer till RI:s dispensärende från oktober, som vi tidigare uppmärksammat, samt disciplinärendena från sammanträdena i juni och september.

Gällande dispensärendet konstateras att det är den första dispens från revisorsförordningens regler om arvodesbegränsningar som meddelats av RI samt att förutsättningarna för att beviljas dispens får ses som mycket snäva.

Läs FAR:s senaste kommentarer till RI:s ärenden här
Funktioner

Sök med filtrering

Utöver sökord är det bra att även använda filtreringen för att hitta rätt. Säkerligen vet du om det är en regel eller en tidningarartikel du är ute efter, liksom om det gäller redovisning eller skatt. Kanske vet du även vem som står bakom materialet du söker.

Tycker du att du ofta får väldigt många träffar när du söker? Använd filteringen och begränsa sökresutatet. Med ett par klick kan du ofta få ner träffarna från flera hundra till ett tiotal.