2020-11-16

Förlängda stödåtgärder med anledning av pandemin

Det riktade omsättningsstödet till enskilda näringsidkare har nu trätt i kraft. Ytterligare förlängningar av reglerna om såväl omsättningsstöd som omställningsstöd är att vänta.

Omsättningsstödet går i nuläget att söka beträffande minskad omsättning för månaderna mars–juli 2020. För att få rätt till stöd krävs att nettoomsättningen under stödperioden har minskat med 50 procent jämfört med nettoomsättningen för motsvarande period under 2019. Stödet kan användas av enskilda näringsidkare vars omsättning översteg 200.000 kronor för 2019. Regeringen och samarbetspartierna har därutöver aviserat ett förslag om en förlängning av detta stöd, så att det även ska omfatta månaderna augusti–oktober.

Övriga förslag som regeringen aviserat är

  • Förlängning av omställningsstödet för månaderna augusti–oktober.
  • Förlängd korttidspermittering i upp till sju månader.
  • Förlängd möjlighet till anstånd med skattebetalningar.
  • Förlängda lättnader i a-kassan för företagare.
Förordning (2020:893) om omsättningsstöd till enskilda näringsidkare
Funktioner

Bokmärken

Vill du snabbt och enkelt komma åt enskilda dokument på FAR Online? Använd bokmärkesfunktionen!

Det du använder ofta är vi säkra på att du hittar till ändå, men den där tidningsartikeln som var så bra, eller lagen du bara tittar i ibland. Bokmärk dem så blir det lättare nästa gång.