2020-11-30

Är omvänd mobilmoms rätt verktyg för att bekämpa bedrägerier?

Erik Blomquist, jurist vid Svenskt Näringslivs skatteavdelning, kritiserar i senaste numret av Skattenytt förslaget om omvänd skattskyldighet för bl.a. mobiltelefoner.

Förslaget, som uppmärksammats av bl.a. SVT, innebär att omvänd moms ska tillämpas vid nationell handel mellan beskattningsbara personer vid omsättning av mobiltelefoner, integrerade kretsanordningar, spelkonsoler, pekdatorer och bärbara datorer. Detta gäller dock endast om det totala beskattningsunderlaget för nyss nämnda varor överstiger 100.000 kr i fakturan. Bakgrunden till förslaget är att momsbedrägerier är vanligt förekommande vid försäljning av just dessa kategorier av varor. Artikelförfattaren anser bl.a. att beredningen av förslaget varit bristfällig och resulterat i en ofullständig problembeskrivning, vilket har fått till följd att alternativa lösningar som är mindre betungande för företagen inte lyfts fram.

Läs artikeln i sin helhet i Skattenytt.
Funktioner

Bokmärken

Vill du snabbt och enkelt komma åt enskilda dokument på FAR Online? Använd bokmärkesfunktionen!

Det du använder ofta är vi säkra på att du hittar till ändå, men den där tidningsartikeln som var så bra, eller lagen du bara tittar i ibland. Bokmärk dem så blir det lättare nästa gång.