2020-11-30

Frågor och svar om kontrollbalansräkning i pandemitider

I senaste numret av Balans svarar Joakim Söderin (Grant Thornton) på frågor gällande kontrollbalansräkning som aktualiserats med anledning av pandemin.

Frågeställningarna i artikeln belyser bl.a. vad som är viktigt att tänka på vad gäller de olika coronarelaterade stöden vid granskning av kontrollbalansräkning, vad som händer när en kontrollbalansräkning anses som för sent upprättad samt vilka åtgärder som revisorn är skyldig att vidta om styrelsen inte upprättar en kontrollbalansräkning.

Läs artikeln i sin helhet i Balans.
Funktioner

Anteckna och markera

Det som är svårt kan man behöva läsa flera gånger. Eller behöva hitta tillbaka till nästa gång man ställs inför samma problem.

Självklart ska det vara lika enkelt att anteckna på webben som i en bok – eller lättare. För det finns förstås oändligt många fler möjliheter att hitta tillbaka till sina anteckningar digitalt. Och där en bok blir gammal lever det digitala kvar. Vi sparar dina anteckningar även om texten bakom ändrats. För så vill man ju ha det, vare sig man tänkt på det eller inte.