2021-04-06

Moms: Aktivitetsbaserade arbetsplatser tillsammans med andra tjänster

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har prövat hur aktivitetsbaserade arbetsplatser tillsammans med vissa andra tjänster ska bedömas i mervärdesskattehänseende.

HFD har prövat två mål där kunderna genom olika medlemskap och prenumerationer gavs tillgång till aktivitetsbaserade arbetsplatser och vissa andra tjänster. HFD gjorde en något annan bedömning än vad Skatterättsnämnden gjorde och kom fram till följande:

  • Ett medlemskap eller prenumeration som ger kunderna tillgång till en flexibel arbetsplats i mån av plats samt vissa tjänster innebär enligt HFD inte uthyrning av fastighet utan är en skattepliktig tjänst.
  • En annan form av prenumeration som ger kunderna tillgång till en fast arbetsplats samt vissa tjänster innebär enligt HFD en kombination av uthyrning av fastighet och skattepliktiga tjänster, som därför i sin helhet är ett skattepliktigt tillhandahållande.
  • Den tredje form av prenumeration som prövades i målen innehöll utöver vissa tjänster egen tillgång till ett låsbart kontorsrum, som enligt HFD i huvudsak innebar uthyrning av fastighet.

Skatteverkets rättsfallskommentar från den 10 december 2019 är inte längre aktuell och Skatteverket kommer att komma med ett ställningstagande för hur uthyrning av aktivitetsbaserade arbetsplatser ska bedömas ur mervärdesskattesynpunkt.

Här kan du läsa Skatteverkets rättsfallskommentar.