2021-04-19

Ny sökomgång för lokalhyresstödet med anledning av pandemin

Regeringen beslutade den 8 april om en ny period med statligt stöd när vissa lokalhyresgäster fått rabatt på hyran.

Den nya perioden gäller för januari–mars 2021. Stödet är utformat så att lokalhyresvärdar som sänker den fasta hyran för hyresgäster under perioden januari–mars 2021 ges kompensation med 50 procent av den nedsatta fasta hyran. Senast den 31 december 2020 ska det finnas ett befintligt hyresförhållande och senast den 31 maj 2021 ska ett skriftligt avtal om hyresrabatt ha tecknats mellan hyresvärd och hyresgäst. I övrigt följer hyresstödet tidigare konstruktion. Stödet kommer att kunna sökas via Boverkets e-tjänst från och med den 3 maj 2021

Här hittar du förordningen avseende första kvartalet 2021 .