2021-04-19

Skatt- och avgiftsfritt för parkering samt gåvor till anställda även under 2021

Regeringen har i en ny proposition föreslagit att den tillfälliga skatte- och avgiftsfriheten för förmån av fri parkering i anslutning till arbetsplatsen och för gåvor till anställda som gällde under en del av 2020 förlängs till att gälla även under 2021.

För gåvor föreslås skattefriheten gälla upp till ett sammantaget värde om 2.000 kronor per anställd. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 maj 2021.

Det föreslås även att s.k. tillfälliga anstånd med inbetalning av skatt ska kunna beviljas för fler redovisningsperioder och att nivån på anståndsavgiften ska sänkas. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 26 april 2021.

Du hittar propositionen i sin helhet här.