2021-04-06

Uppsägning av skatteavtalen med Portugal och Grekland

Regeringen har lagt fram propositioner om att dubbelbeskattningsavtalen med Portugal och Grekland ska upphöra att gälla vid årsskiftet.

Båda propositionerna talar om den låga beskattningen av pensionsinkomster härrörande från utlandet (i praktiken Sverige) som anledningen till att säga upp avtalet. Regeringen gör också klart i propositionerna att man är villig att omgående påbörja förhandlingar om nya avtal.

Du hittar alla Sveriges dubbelbeskattningsavtal här.