2021-12-30

Skattenyheter 2022

Riksdagen sade som bekant ja till oppositionens budgetförslag tidigare i höst, här följer ett urval av de skatteförändringar som röstades igenom samt andra lagändringar inom skatteområdet som träder i kraft vid årsskiftet.

Ur Statens budget 2022 - Rambeslutet:

  • Höjt grundavdrag för personer över 65 år, vilket enligt finansutskottets betänkande innebär att den som har en pension på 13.000 i månaden får 150 kronor mer i plånboken varje månad.
  • Höjt jobbskatteavdrag för låg- och medelinkomsttagare, vilket innebär att den som jobbar heltid får sänkt skatt med minst 200 kronor per månad. Regeringen föreslog en förstärkning av den nuvarande skattereduktionen för förvärvsinkomster men istället beslutades om denna förstärkning av jobbskatteavdraget.
  • Skattereduktionen för gåvor utökas, beloppsgränsen fördubblas från 6.000 till 12.000 kronor. Skattereduktionen är maximalt 25 procent vilket innebär att den höjs från högst 1.500 till 3.000 kronor.
  • Reklamskatten avskaffas, den som är registrerad för reklamskatt avregistreras automatiskt i samband med att skatten avskaffas vid årsskiftet, men behöver lämna en sista reklamskattedeklaration för tiden fram till och med den 31 december 2021.
  • Skattelättnad för cykelförmån införs, däremot röstade riksdagen nej till regeringens förslag om skattefri uthyrning av personliga tillgångar.
  • Beskattningen av personaloptioner blir förmånligare i vissa fall, reglerna från 2018 utvidgas så att fler företag omfattas. Även styrelseledamöter och styrelsesuppleanter omfattas av skattelättnaderna.

Utöver detta anmodade riksdagen regeringen att:

  • Återkomma med lagförslag om att sänka energiskatten på bensin och diesel så att priset vid pump sänks med 50 öre per liter fr.o.m. den 1 maj 2022.

Övriga skattenyheter:

  • Riskskatt för kreditinstitut införs, vilken tas ut om kreditinstitutets skulder vid beskattningsårets ingång överstiger 150 miljarder kronor. Skatten utgår då med 0,05 procent på skulderna för beskattningsåret 2022 och 0,06 procent för 2023.
  • Skattereduktion för inventarier, reduktionen kan bli aktuell för företag som köpt inventarier under 2021 och utgör 3,9 procent av anskaffningsvärdet.
  • Skatteavtalen med Portugal och Grekland upphör att gälla, riksdagen sade i juni i år upp avtalen med avsikt att motverka skatteflykt. Från årsskiftet beskattar respektive land inkomster enligt sina interna regelverk.
Statens budget 2022 - Rambeslutet
Funktioner

Bokmärken

Vill du snabbt och enkelt komma åt enskilda dokument på FAR Online? Använd bokmärkesfunktionen!

Det du använder ofta är vi säkra på att du hittar till ändå, men den där tidningsartikeln som var så bra, eller lagen du bara tittar i ibland. Bokmärk dem så blir det lättare nästa gång.