2021-02-15

Nytt SKV-ställningstagande om transaktioner mellan delägare och HB/KB

För att ett HB eller KB ska anses bedriva verksamhet ska omsättningar göras i bolagets namn för bolagets räkning. Det är de faktiska omständigheterna som ligger till grund för bedömningen. Skatteverket har nu ersatt sitt gamla ställningstagande i frågan med ett nytt.

För att förtydliga när en affärshändelse ska anses ha skett i ett handelsbolag/kommanditbolag (framöver handelsbolag) eller i eget namn av någon eller några av delägarna har Skatteverket kommit med ett nytt ställningstagande som förtydligar Skatteverkets syn. Ny praxis på området gör också att det äldre ställningstagandet från 2007 inte längre är tillämpligt.

Det två huvudfrågorna som tas upp är vilka förutsättningar som ska vara uppfyllda för att delägarna anses bedriva verksamhet i ett handelsbolag, dels när en tjänst som en delägare utför åt handelsbolaget är att se som en omsättning till handelsbolaget eller en tjänst utförd av handelsbolaget.

Tjänster som utförs i egenskap av bolagsman som är nödvändiga för driften av handelsbolaget och ingår i handelsbolagets verksamhet i enlighet med bolagsändamålet ska anses ske inom handelsbolaget. En delägare som utför tjänster som går utöver bolagsändamålet, genom exempelvis särskilda uppdrag mot ersättning, anses agera självständigt och inte inom handelsbolaget.

Läs Skatteverkets ställningstagande i dess helhet här