2021-02-15

Rättserien är uppdaterad avseende 2021

Nu finns årets uppdateringar av Rättserien ute i FAR Online! Coronareglerna har en framträdande plats bland årets uppdateringar, men naturligtvis är även andra aktuella regeländringar beaktade.

Du hittar som vanligt hela Rättserien i FAR Online, och du kan antingen navigera dig fram bland de olika uppslagsorden eller söka och få träff i såväl uppslagsord som brödtext. Enkla ingångar till svåra frågor oavsett vilket.

Bland coronarelaterade termer händer det en hel del snabbt: Reglerna för korttidsarbete och nedsättning av arbetsgivaravgifter för unga som vi exempelvis skriver om i en annan nyhetsartikel idag har uppdaterats i dagarna och andra regeländringar som för omsättningsstöd och omställningsstöd kan det också ske snabba förändringar i. Titta därför gärna även i de lagar det hänvisas till i artiklarna för dagsaktuella lydelser och villkor.

Se hela Rättserien här