2021-03-01

Coronastödens effekter ur ett koncernbidragsperspektiv

I senaste numret av SkatteNytt skriver Peter Nilsson och Gustaf Hylén (KPMG) om den aktuella frågan hur de olika coronarelaterade stöden påverkar möjligheten att göra förmögenhetsöverföringar och möjligheten att genomföra koncernbidrag.

Artikelförfattarna fokuserar särskilt på stödet vid korttidsarbete och omställningsstödet, som inte enbart påverkar det skattepliktiga resultatet utan även möjligheten till utdelning och koncernbidrag. Rätten till dessa stöd begränsas vid vissa värdeöverföringar och i artikeln diskuteras hur stödreglerna och reglerna om koncernbidrag förhåller sig till varandra.

Det konstateras att det finns vissa inkonsekvenser mellan de olika regelverken som blir särskilt tydliga när företag ska tillämpa olika regelverk som hanterar värdeöverföringsproblematiken på skilda sätt. Bristerna kan, menar författarna, förklaras med att vissa av stödreglerna tillkommit under stark tidspress under pandemins inledning men samtidigt påpekas att lagstiftaren valt att inte ändra reglerna som trätt i kraft. Istället har man valt att anlägga en annan grund för de nya reglerna, vilket skapat än mer förvirring och gjort systemet svårtillämpat.

Läs artikeln i sin helhet i SkatteNytt nr 3
Funktioner

Bokmärken

Vill du snabbt och enkelt komma åt enskilda dokument på FAR Online? Använd bokmärkesfunktionen!

Det du använder ofta är vi säkra på att du hittar till ändå, men den där tidningsartikeln som var så bra, eller lagen du bara tittar i ibland. Bokmärk dem så blir det lättare nästa gång.