2021-01-25

Förlängning av mildare kundförlustregler

Skatteverket har kommit med ett nytt ställningstagande avseende nedsättning av beskattningsunderlaget vid ej inkommen betalning.

De tillfälliga reglerna som kom till med anledning av den pågående coronapandemin och skulle från början gälla till utgången av 2020. Med det nya ställningstagandet förlängs tiden för när en faktura ska ha utfärdats till och med den 31 december 2021. I övrigt gäller samma krav som tidigare för att en köpare ska anses sakna betalningsmöjlighet.

  • Köparen ska vara en beskattningsbar person.
  • Fakturan ska ha utfärdats mellan den 1 februari 2020 och den 31 december 2021.
  • Det ska ha gått minst 3 månader sedan fordran förföll till betalning.
  • En skriftlig betalningspåminnelse ska ha skickats ut.
  • Säljaren och köparen ska inte vara i intressegemenskap.

Om samtliga kriterier är uppfyllda kan säljaren sätta ned beskattningsunderlaget och behöver inte på något annat sätt visa att köparen saknar betalningsförmåga.

Läs Skatteverkets ställningstagande i dess helhet här
Funktioner

Bokmärken

Vill du snabbt och enkelt komma åt enskilda dokument på FAR Online? Använd bokmärkesfunktionen!

Det du använder ofta är vi säkra på att du hittar till ändå, men den där tidningsartikeln som var så bra, eller lagen du bara tittar i ibland. Bokmärk dem så blir det lättare nästa gång.