2021-01-12

Hyra är inte materialkostnad vid installation av grön teknik

Skatteverket klargör i ett ställningstagande om kostnader för hyra eller leasing av material för installation av grön teknik kan jämställas med materialkostnad i samband med skattereduktion för installation av grön teknik.

Enligt bestämmelsen i 67 kap. 36 § inkomstskattelagen (IL), som är i kraft sedan årsskiftet, medges rätt till skattereduktion för utgifter för installation av grön teknik. Med utgifter avses det debiterade beloppet för arbete och material inklusive mervärdesskatt.

Till skillnad från skattereduktion för rot- och rutarbete omfattar skattereduktion för installation av grön teknik även kostnad för material, men varken lagtext eller förarbeten innehåller en definition av begreppet ”kostnad för material”. Enligt Skatteverket uppkommer en kostnad för material när inköp av material görs och det sker en äganderättsövergång till köparen. Hyra och leasing av material som är nödvändig för installationen jämställs därför inte med materialkostnader, då en äganderättsövergång inte har skett. Om köparen väljer att hyra eller leasa material för installationen medges skattereduktion endast för den del av kostnaden som kan hänföras till själva installationen, dvs. arbetskostnaden.

Läs Skatteverkets ställningstagande i dess helhet här
Funktioner

Bokmärken

Vill du snabbt och enkelt komma åt enskilda dokument på FAR Online? Använd bokmärkesfunktionen!

Det du använder ofta är vi säkra på att du hittar till ändå, men den där tidningsartikeln som var så bra, eller lagen du bara tittar i ibland. Bokmärk dem så blir det lättare nästa gång.