2021-01-11

Nya regler för revisorers ansvarsförsäkring

Revisorsinspektionen har kommit med ändringar i reglerna om försäkring för revisorer. De innebär en ny intygandemodell som börjar gälla under 2021.

De ändrade reglerna återfinns i Revisorsinspektionens föreskrifter (RIFS 2018:2). Ändringarna innebär att registrerade revisionsföretag och revisorer ska lämna in bevis till Revisorsinspektionen om att de omfattas av en försäkring för den ersättningsskyldighet som de kan ådra sig i revisionsverksamheten och som uppfyller vissa grundkrav. Revisorer som är anställda i ett revisionsföretag kan omfattas av revisionsföretagets försäkring. Som bevis kan ett intyg från försäkringsgivaren lämnas till Revisorsinspektionen. Bevis ska lämnas in vid ansökan om förstagångsansökningar samt fortsatt auktorisation, godkännande eller registrering.

Försäkringen ska bland annat innehålla villkor om att den gäller för krav som ställs mot den försäkrade, även om skadan uppstod innan försäkringen tecknades och att försäkringen gäller tio år efter att försäkringen upphör att gälla, samt att ersättningen betalas ut utan avdrag för självrisk.

De nya reglerna trädde i kraft den 1 januari och ska för försäkringar som löper sedan tidigare tillämpas från och med den dag, under år 2021, som försäkringen förnyas. För nya försäkringar ska de nya bestämmelserna tillämpas efter årsskiftet.

Funktioner

Nyhetsbrev

Två gånger i månaden får du nyhetsbrev med aktuell och intressant information om nya eller ändrade regler, och ibland med saker som är särskilt aktuella just nu, eller ett användartips.

Du hittar också texterna från nyhetsbrevet på startsidan, om du hellre läser dem när du är inne i FAR Online.