2021-01-25

Växthus: byggnadsinventarium eller byggnad?

Skatterättsnämnden har lämnat förhandsbesked i ett mål angående frågan om ett växthus i sin helhet är ett byggnadsinventarium i inkomstskattelagens mening.

Skatterättsnämnden (SRN) besvarade frågan nekande: växthuset kan inte i sin helhet anses utgöra ett byggnadsinventarium. Enligt förarbeten och rättspraxis har oljecisterner, siloanläggningar eller en virkestork ansetts utgöra en sådan konstruktion. Ett växthus kan inte enligt SRN:s mening jämföras med denna typ av konstruktioner. Vidare anser SRN att växthusets grund, golv, stålstomme samt väggar och tak beklädda med plast ska hänföras till byggnad – oavsett dess form och materialval. Övriga anordningar utgör byggnadsinventarier.

Läs Skatterättsnämndens förhandsbesked i dess helhet här
Funktioner

Anteckna och markera

Det som är svårt kan man behöva läsa flera gånger. Eller behöva hitta tillbaka till nästa gång man ställs inför samma problem.

Självklart ska det vara lika enkelt att anteckna på webben som i en bok – eller lättare. För det finns förstås oändligt många fler möjliheter att hitta tillbaka till sina anteckningar digitalt. Och där en bok blir gammal lever det digitala kvar. Vi sparar dina anteckningar även om texten bakom ändrats. För så vill man ju ha det, vare sig man tänkt på det eller inte.