2021-05-03

Frågor och svar om revisorns granskning av coronastöd

I senaste numret av Tidningen Balans reder Kristofer Block ut vad som gäller när objektet som granskas är ett aktiebolag.

Frågor som besvaras i artikeln är bland annat när stödet är så väsentligt att revisorn ska vidta granskningsåtgärder och hur hen bör agera om det vid granskning uppdagas att bolaget inte äger rätt till de stöd som det mottagit. Vidare ges exempel på omständigheter som medfört att ett företag fått en felaktig utbetalning av stöd, det kan bland annat röra sig om att företaget har varit på obestånd. Det konstateras också att granskningen av coronastöden inte skiljer sig från granskningen av andra stöd som företag beviljas även när det inte råder en pandemi: i grund och botten handlar det om att följa ISA 250 Beaktande av lagar och andra författningar vid revision av finansiella rapporter.

Läs artikeln i Tidningen Balans i sin helhet här.