2021-11-24

Oppositionens motbudget för 2022

Budgetalternativet från M, KD, och SD, som i skrivande stund sitter på fler mandat i riksdagen, omfördelar omkring 20 miljarder kronor jämfört med regeringens alternativ. Regeringens uppfattning är dock att skillnaden bara är 10 miljarder kr.

Oppositionen har under behandlingen av regeringens budgetproposition justerat sina olika förslag, jämfört med sina motioner, till ett gemensamt förslag om ramarna för statens budget för 2022. Finansutskottet föreslår att riksdagen säger ja till det förslaget.

I oppositionens förslag märks bland annat:

  • Ytterligare pengar till rättsväsendet.
  • Skattesänkningar för yrkesverksamma i form av ett jobbskatteavdrag.
  • Sänkt skatt på drivmedel med 50 öre från maj nästa år.

Detta på bekostnad av bl.a. familjevecka, förvärvsavdrag, medel för statligt köp av skog samt extratjänster.

 

Här kan du ta del av oppositionens budgetförslag för 2022.
Funktioner

Bokmärken

Vill du snabbt och enkelt komma åt enskilda dokument på FAR Online? Använd bokmärkesfunktionen!

Det du använder ofta är vi säkra på att du hittar till ändå, men den där tidningsartikeln som var så bra, eller lagen du bara tittar i ibland. Bokmärk dem så blir det lättare nästa gång.