2021-09-14

Hockeyspelares agentarvode avdragsgill kostnad enligt SRN

Skatterättsnämnden bedömning är att agentarvode som betalas av en professionell ishockeyspelare är att betrakta som en utgift för att förvärva och bibehålla inkomster.

Sökanden i målet var en SHL-spelare som, i likhet med de flesta andra spelare på aktuell nivå, har hjälp av en certifierad spelagent för att kunna konkurrera om de mest attraktiva klubbkontrakten. Sökandens fråga var om han får dra av agentarvodet som kostnad.

Skatterättsnämnden bedömde, i motsats till Skatteverkets inställning i frågan, att arvodet har ett sådant samband med sökandens inkomst att utgiften är att betrakta som en utgift för att förvärva och bibehålla inkomster. Att utgiften typiskt sett kan omfatta en kostnad för att förhandla fram ett spelarkontrakt såväl som hantering av villkor i ett befintligt spelarkontrakt hindrar inte att den är avdragsgill som kostnad.

Förhandsbeskedet har överklagats.

Här kan du läsa SRN:s avgörande i dess helhet.