2022-01-11

Nu finns IFRS på engelska i FAR Online

Det har länge funnits en efterfrågan att kunna ta del av IFRS även på engelska, sedan årsskiftet är detta möjligt i FAR Online!

Vi har valt att utöka materialet i FAR Online med den engelskspråkiga versionen just för att det funnits ett sådant önskemål från våra användare, men också mot bakgrund av att engelska är ett vanligt förekommande koncernspråk och att det i en internationell miljö ibland kan uppstå ett behov av att kunna jämföra den svenska med den engelska versionen.

I vår engelska ordbok hittar du också termerna inom IFRS om du vill slå upp ett enstaka ord.

Här hittar du alla IFRS på engelska.
Funktioner

Anteckna och markera

Det som är svårt kan man behöva läsa flera gånger. Eller behöva hitta tillbaka till nästa gång man ställs inför samma problem.

Självklart ska det vara lika enkelt att anteckna på webben som i en bok – eller lättare. För det finns förstås oändligt många fler möjliheter att hitta tillbaka till sina anteckningar digitalt. Och där en bok blir gammal lever det digitala kvar. Vi sparar dina anteckningar även om texten bakom ändrats. För så vill man ju ha det, vare sig man tänkt på det eller inte.