2022-01-21

Uppdaterade redovisningsregler från FAR

FARs rekommendationer och uttalanden inom redovisning har uppdaterats från årsskiftet och finns nu att ta del av i FAR Online.

FARs Operativa grupp Finansiell rapportering – Redovisning ser årligen och vid behov över rekommendationer och uttalanden i redovisningsfrågor utfärdade av FAR. Denna översyn för 2022 har resulterat i ändringar i RedR 1 samt i RedU 11. Du hittar de uppdaterade versionerna i FAR Online där det också finns en länk till respektive ändringsbeslut i ändringsförteckningen. De förändringar som genomförts framgår av den ändringsmarkerade texten i ändringsbeslutet. Därutöver har RedR 9 och RedU 10 upphävts.

Här hittar du en sammanfattning av ändringarna i FAR-materialet avseende redovisning.

Här hittar du alla FARs rekommendationer och uttalanden inom redovisning.
Funktioner

Bokmärken

Vill du snabbt och enkelt komma åt enskilda dokument på FAR Online? Använd bokmärkesfunktionen!

Det du använder ofta är vi säkra på att du hittar till ändå, men den där tidningsartikeln som var så bra, eller lagen du bara tittar i ibland. Bokmärk dem så blir det lättare nästa gång.