2022-07-05

En reformerad arbetsrätt

Rättserien har uppdaterats vid halvårsskiftet med bland annat helt nya artiklar i Rätt Arbetsrätt som berör aktuella regeländringar i LAS och i Rätt Moms om elfordon.

Lagändringarna trädde i kraft vid månadsskiftet juni/juli och innebär bland annat att en uppsägning ska grundas på sakliga skäl istället för saklig grund och att möjligheterna att avvika från LAS genom kollektivavtal utökas. Vidare ändras turordningsreglerna så att arbetsgivaren får undanta tre arbetstagare från turordningen vid arbetsbrist.

Rätt Moms har fått nya högaktuella artiklar om elbilar, som behandlar gällande rätt kring hur bland annat laddningstjänster av elfordon ska bedömas i momshänseende, samt om gåvor och donationer.

Här kan du ta del av hela Rättseriens utbud.
Funktioner

Anteckna och markera

Det som är svårt kan man behöva läsa flera gånger. Eller behöva hitta tillbaka till nästa gång man ställs inför samma problem.

Självklart ska det vara lika enkelt att anteckna på webben som i en bok – eller lättare. För det finns förstås oändligt många fler möjliheter att hitta tillbaka till sina anteckningar digitalt. Och där en bok blir gammal lever det digitala kvar. Vi sparar dina anteckningar även om texten bakom ändrats. För så vill man ju ha det, vare sig man tänkt på det eller inte.