2022-07-18

Förslag om oberoende tvistlösningsförfarande vid hyresförhandlingar

Regeringens förslag innebär att partsorganisationerna på den privata sidan kommer att kunna använda sig av ett skiljeförfarande när de kollektiva förhandlingarna strandar.

För parterna på den allmännyttiga hyresmarknaden finns det redan ett tvistlösningsförfarande som innebär att de årliga hyresförhandlingarna kan lösas snabbt och effektivt. Förfarandet har inrättats genom avtal mellan Hyresgästföreningen och Sveriges Allmännytta och kommer även fortsättningsvis att kunna användas, medan det aktuella lagförslaget riktar in sig på att snabba upp och effektivisera tvistlösningen även på den privata sidan.

I korthet innebär de nya reglerna att de lokala parterna i förhandlingsordningen kan avtala om att en tvist ska avgöras av en särskild skiljeman som utses av hyresnämnden. Parterna ska som utgångspunkt vara skyldiga att ingå en förhandlingsöverenskommelse i enlighet med skiljemannens avgörande. Därutöver föreslås skärpta regler för förhandlingsförfarandet med bland annat skadeståndsregler för en part som inte inställer sig till en förhandling i rätt tid.

De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 januari 2023.

Här kan du ta del av lagförslaget i dess helhet.
Funktioner

Bokmärken

Vill du snabbt och enkelt komma åt enskilda dokument på FAR Online? Använd bokmärkesfunktionen!

Det du använder ofta är vi säkra på att du hittar till ändå, men den där tidningsartikeln som var så bra, eller lagen du bara tittar i ibland. Bokmärk dem så blir det lättare nästa gång.